top of page

TMGD-ADR EĞİTİMLERİ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri:

Ülkemizin de taraf olduğu; Tehlikeli Malların Karayolunda Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve Ulaştırma & Altyapı Bakanlığı tarafınca yayımlanan mevzuat hükümleri ışığında,Tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmelerin bağlı bulundukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerinden faaliyet konularına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alarak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ uyarınca TMGD istihdam etmek zorundadırlar.Firmalar TMGD hizmetini bir TMGDK firması üzerinden alabilecekleri gibi herhangi bir TMGD ile anlaşarak bu hizmeti alabilirler.

Kimler TMGD Olabilir?

Üniversitelerin lisans programlarından herhangi birinden mezun olmuş olanlar TMGD eğitimi alabilirler ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde TMGD olabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

  2.  4 Yıllık Lisans Diploma Fotokopisi,

  3.  Adli sicil kaydı ( www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz.),

  4. Biyometrik resim (1 adet)

Nasıl Kayıt Olurum?

  • TMGD/ADR Eğitimlerimize katılabilmek için kayıt için gerekli belgelerle birlikte kurumumuza şahsen, watsap yoluyla veya mail yoluyla müracaat etmeniz yeterli olacaktır.

Eğitim Saatleri

  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 64 saat ADR eğitiminden oluşur. Derslere yüz yüze yapılmakta olup derslere tam olarak devam zorunludur. Eğitimler ardı ardına günlerde olmak üzere 8 gün sürmektedir. Eğitimlerini tamamlayan adaylar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirleyeceği tarihteki sınavlarda başarılı olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Eğitimi müfredatı:

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri vb.).

c) Genel paketleme, tank ve tank‐konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, tehlike ikaz levhası ve turuncu renkli plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuat ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

TMGD Sınavları:

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının her yıl açıkladığı tarihlerde 4 adet sınav yapılmaktadır. Sınavlar test şeklinde olup 40 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 4 saattir. Sınavlarda ADR kitaplarından yararlanmak serbesttir. Sınavlarda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir. TMGD/ADR sınavları genel olarak zor sınavlardır. Sınavlarda başarılı olabilmek için mutlaka eğitim almak, iyi hocalardan eğitim almak ve çalışmak gereklidir. TMGD/ADR Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin 2 yıl içerisinde toplam 4 sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Samsun, Diyarbakır, Antalya , Sivas illerinde yapılmaktadır.

TMGD Olarak Nerelerde İş Bulabilirim?

  • TMGD sertifikasına sahip olanlar tehlikeli maddeleri ambalajlayan, gönderen, alan, taşıyan, boşaltan , yükleyen, tank konteyner işletmecileri gibi işletmelerde danışmanlık yapabilirler. Bireysel olarak danışmanlık yapanlar 5 ayrı işletmeye danışmanlık yapabildikleri gibi yetkilendirilmiş bir TMGDK kuruluşunda da görev alabilirler.

 

bottom of page