top of page

SRC 5 (ADR)  Eğitimi

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği

Madde 12- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,

2) Başlıca tehlike türleri,

3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,

4) Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,

5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),

6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,

7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,

8) Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,

9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,

10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,

11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,

12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

13) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

14) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),

15) Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).

b) ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 13 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

 1) Taşınan yükün hareketleri ile kendisi dahil yolda bulunan taşıtların hareketleri,

2) Taşıtların özel gereklilikleri,

3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi,

4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay

işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

c) ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,

2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

ç) ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2)Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, araca taşınması, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,

3) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

(2) Tehlikeli madde taşımacılığı Yenileme Eğitimleri:

a) Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.

b) Yenileme Eğitimleri aşağıda şartlara uygun olarak düzenlenir;

1) ADR Temel Yenileme Eğitimi, ADR Temel Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin

güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Temel Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

2) ADR Tank Yenileme Eğitimi, ADR Tank Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin

güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Tank Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

3) ADR Sınıf 1 Yenileme Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi kapsamındaki konulara

ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 1 Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

4) ADR Sınıf 7 Yenileme Eğitimi, ADR Sınıf 7 Eğitimi kapsamındaki konulara

ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 7 Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

c) Yenileme eğitim programının süresi iki günden az olamaz. 

TEHLİKELİ MADDE EĞİTİMLERİ ve SINAVLARI HAKKINDA DUYURU Bindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, ülkemizde ilgili kurumlarca yürütülmekte olan tedbirlere ilave olarak, tehlikeli maddelerin karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryoluyla taşınmasına ilişkin eğitimlere yönelik tedbirler alınmıştır. Sözkonusu salgınla ilgili yaşanan olumlu süreç doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarca normalleşme süreci ile ilgili kararlar yürürlüğe girmeye başlamıştır. Bu kapsamda, tehlikeli madde eğitimleri ile ilgili aşağıdaki hususlar yürürlüğe konmuştur. 1- 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiş olan tüm tehlikeli madde eğitimleri 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. 2- Eğitim kuruluşlarınca düzenlenecek eğitimlerde, salgın hastalık nedeniyle yeni normalleşme süreci kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığınca ve diğer kurumlarca alınan ve tavsiye edilen tıbbi maske, mesafe, hijyen vb. tüm kurallara uyulması zorunludur. 3- 28 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan, ancak ertelenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) ve SRC-5 sınavı, 27.09.2020 tarihinde yapılacaktır. 4- Bakanlığımızca 2020 yılı ikinci yarısında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanan TMGD+SRC5 sınav takvimi aşağıda verilmiştir. Sınavlarla ilgili daha önce yapılan duyurularda belirtilen diğer hususlar geçerlidir.

bottom of page