top of page

SRC5/ADR SÜRÜCÜ EĞİTİMİ PROGRAMLARI

SRC 5/ADR Belgesi Ne Demektir?

Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası anlamına gelir.İngilizce olarak ADR Driver Training Certificate olarak tanımlanmıştır.Uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.

SRC 5/ADR Belge Eğitimlerini Kimler Almak Zorundadır?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki yönetmeliğimize ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Tehlikeli Maddeleri taşıyan ve araçları işaretlenmek zorunda olan araç şoförleri taşımaya uygun bir SRC5/ADR  belgesi bulundurmak zorundadırlar.
Kurumumuzda Verilen ADR / SRC 5 Belgesi Türleri:

 1.  SRC 5/ADR Temel Eğitim

 2.  SRC5/ADR Tank Eğitimi  

 3.  SRC5/ADR Sınıf 1 Patlayıcı Madde Eğitimi

 4.  SRC5/ADR Sınıf 7 Radyoaktif Madde Eğitimi

SRC5/ADR Belgesi Alma Koşulları:

 • Sürücü belgesine sahip olmak

 • 66 yaşından gün almamış olmaları,

 • En az İlkokul düzeyinde eğitim almış olmak

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 • Ehliyet fotokopisi

 • Son altı ayda çekilmiş 1 adet Biyometrik Resim

 • Eğitim durumunu gösterir belge (Diploma, Öğrenci belgesi, Tasdikname)

SRC5/ADR Eğitim Saatleri:

SRC5/ADR Temel Eğitim Programı:18 Saat teorik ve 1 saat uygulama eğitiminden oluşur.

Bu eğitim sertifikasına sahip olan sürücüler Sınıf1 ve Sınıf7 dışındaki tehlikeli malları ambalajlı ve dökme yük olarak taşıyabilirler.

SRC5/ADR Tanker Eğitim Programı:SRC5/ADR Temel Eğitim programını tamamlamış olan sürücüler SRC5/ADR Tank Uzmanlık Eğitim programına katılabilirler.Bu program 12 saat teorik tank eğitimi ve 1 saat tank uygulama eğitiminden oluşur.

SRC5/ADR Sınıf1 Eğitim Programı:Sınıf1 eğitimi Patlayıcı maddeler ve nesnelerin taşınmasına yönelik sürücü uzmanlık eğitimidir.8 saatlik teorik eğitimden oluşur.Bu eğitim programına katılabilmek için sürücülerin SRC5/ADR Temel Eğitim Sertifikasına sahip olmaları gerekir.

SRC5/ADR Sınıf7 Eğitim Programı:Sınıf7 eğitimi Radyoaktif maddeler ve nesnelerin taşınmasına yönelik sürücü uzmanlık eğitimidir.8 saatlik teorik eğitimden oluşur.Bu eğitim programına katılabilmek için sürücülerin SRC5/ADR Temel Eğitim Sertifikasına sahip olmaları gerekir.

SRC5/ADR Belgesi Eğitimlerine Devam Zorunluluğu:SRC5/ADR Sürücü eğitimleri yüzyüze yapılmakta olup devamszılık hakkı bulunmamaktadır.Tüm derslere eksiksiz devam etmek zorunludur.Derslere devamsızlık yapanların eğitim dönemleri iptal edilir.Devamsızlık nedeniyle eğitim dönemleri iptal edilen adaylar yeniden kursa kayıt yaptırmak ve yeniden kurs ücreti ödemek zorundadırlar.

SRC5/ADR Sınavları Hangi İllerde Yapılmaktadır?

SRC5/ADR Sınavları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sınav takvimlerinde ilan edilen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon illerinde yapılmaktadır.Sürücüler eğitim aldıktan sonra diledikleri ilde sınava girebilmektedir.

SRC5/ADR Sınavlarında Kaç Soru Sorulmakta ve Başarılı Olmak İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

SRC5/ADR Temel Eğitim Sınavı:25 Test sorusundan ibarettir. Sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

SRC5/ADR  Tank Eğitim Sınavı:15 Test sorusundan ibarettir. Sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

SRC5/ADR Temel+Tank Eğitim Sınavı: Toplam 40 Test sorusundan ibarettir. Sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

SRC5/ADR Sınıf1 Eğitim Sınavı:15 Test sorusundan ibarettir. Sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

SRC5/ADR Sınıf7 Eğitim Sınavı:15 Test sorusundan ibarettir. Sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

SRC5/ADR Sınavları Hangi Tarihlerde Yapılmaktadır?

SRC5/ADR Sınavları tüm Türkiye geneli geçerli olmak üzere her yıl Aralık veya Ocak ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Bakanlığın web sitesinde duyurulmaktadır. Sınavlar Bakanlığın ilan ettiği sınav takvimine göre yürütülmektedir.

bottom of page