top of page

1. SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) ne demektir, kimler almalıdır?
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgedir.
2. Kaç çeşit SRC Belgesi vardır?
5 çeşit SRC belge türü vardır. 
Bunlar;
SRC 1: Uluslar arası Yolcu Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası
SRC 2: Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası
SRC 3: Uluslar arası Eşya Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası
SRC 4: Yurt İçi Eşya Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası
SRC 5/ADR: Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası

3.SRC Belgesini nasıl alabilirim?
SRC Belgesi almanın iki yolu vardır. Bunlardan ilki SRC1-2-3-4 Belgesini muafiyet (sınavsız alma) kapsamında almaktır. 25.02.2003 tarihinden önce ehliyeti olanlar muafiyet kapsamında ehliyetlerine uygun olan SRC-1-2-3-4 Belgelerinden dilediklerini e devlet üzerinden müracaat ederek alabilirler. SRC5/ADR Belgelerinde muafiyet yoktur.SRC5/ADR Belgesi almak için tüm sürücüler yetkili eğitim kurumlarında eğitimlere katılmak ve Bakanlığın yaptığı sınavlarda başarılı olmak zorundadırlar.
Ehliyet tarihleri 25.02.2003 den sonra olan sürücüler SRC-1-2-3-4 Belgelerini almak için mutlaka yetkili eğitim kurumlarında eğitim alıp sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

4.SRC sınavında kaç soru soruluyor?
SRC 1–2–3–4 sınavlarında toplam 40 test sorusu ve 3 adet video sorusu sorulmaktadır.
SRC-5 Temel Eğitim Sınavında 25 test sorusu, SRC-5 Temel+Tanker Eğitim Sınavında toplam 40 test sorusu, Uzmanlık Eğitimi belge sınavlarında (Tank sınavı, Sınıf1 Sınavı, Sınıf7 Sınavı) her bir belge için 15 test sorusu sorulmaktadır.

5.SRC sınavından geçmek için kaç puan almalıyım?
SRC-1-2-3-4 sınavını geçmek için 100 puan üzerinden 70 puan almak yeterlidir. SRC-5 Sınavını geçmek için 100 puan üzerinden 60 puan almak yeterlidir.
6.SRC belgelerinin süresi var mıdır?
SRC 1-2-3-4 belgeleri süresiz olarak düzenlenir. Ancak SRC5/ADR Belgeleri 5 yıl geçerli olup 4.yıl bitiminde 5.yıl içinde yeniden yenileme eğitimi alıp yeniden sınavlara girip başarılı olmak gerekmektedir.Aksi halde SRC5/ADR Belgeleri 5 yıl sonunda geçersiz hale gelir.
7.B sınıfı sürücü belgesiyle SRC belgesi alınabilir mi?
Evet B, C, D, E Ehliyet türlerinden herhangi birine sahip olanlar diledikleri SRC belge türüne kayıt yaptırabilirler ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde diledikleri SRC belge türünü alabilirler.
8.SRC derslerinde devam zorunluluğu var mıdır?
SRC-1-2-3-4 Derslerinde  1/5 oranında devamsızlık hakkınız vardır. SRC-5 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitiminde  tüm derslere katılmak zorunludur.
9.SRC Belgesi almak için eğitim şartı nedir?
SRC Belgesi alabilmek için asgari ilkokul mezunu olmak yeterlidir.
10.SRC-5/ADR Belgesi nedir ?
Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası demektir (ADR Drıver Training Certificate).
11.SRC-5 belgesi ile ADR belgesi aynı mıdır?
SRC-5 adı sadece Türkiye tarafından verilen özel bir addır. SRC-5 Belgesinin doğru adı Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü sertifikası yada ADR sürücü eğitim sertifikasıdır.
12.SRC-5 belgesi kaç yıl geçerlidir? Yenileme yapılmakta mıdır?
SRC-5 Belgesinin süresi 5 yıldır. Belgeyi yenilemek için belge süresinin son yılında Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından yenileme eğitimi alıp, yine Bakanlığımızca yapılan sınavda başarılı olmak zorunludur.
13.SRC-5 belgesi almak için ne tür şartlar aranmaktadır?
SRC 5 Belgesi eğitimlerine katılabilmek için geçerli bir sürücü belgesine sahip olmak, en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak yeterlidir.
14.SRC-5 Eğitimlerine devam zorunlu mudur? Devamsızlık hakkı bulunmakta mıdır?
SRC-5 eğitimine devam etmek zorunludur. Adayların devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.
15.SRC-5 Eğitimini nereden alabilirim?
SRC-5 Eğitimleri Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından alınabilmektedir.
16. Tehlikeli maddeleri paketli ve dökme taşımak için hangi eğitimleri almalıyım ? Eğitimin süresi ne kadar? 
Paketli ve dökme olarak tehlikeli madde taşıyan sürücülerin ADR Temel eğitimi almaları gerekmektedir. Bu eğitimin süresi 18 saat teorik (sınıf ortamında), 1 saat ise uygulama eğitiminden oluşur. Sınavda 25 test sorusu sorulmaktadır.
17.Tankerle tehlikeli madde taşımak için hangi eğitimleri almalıyım? Eğitimin süresi ne kadar ? 
Tehlikeli maddeleri tankerle taşıyacak sürücülerin ADR Temel Eğitimine ilave olarak 12 saat teorik 1 saat uygulama olmak üzere toplam 13 saat ADR Tanker Eğitimi almalıdır. Sınava SRC-5 Temel + Tanker Kitapçığından girmelidir. 25 adet Temel Eğitim test sorusuna ilave 15 adet Tanker sorusu olmak üzere toplam 40 test sorusu sorulmaktadır.
18. SRC-5 Sınavının süresi ne kadardır ? Sınavda başarılı olmak için kaç puan alınması zorunludur?
SRC-5 Sınavının süresi 1 saattir. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılmaktadır.
19. SRC-5 Sınavları zor mudur?
Kesinlikle zor değildir. Eğitim alanlar için oldukça kolay bir sınavdır. Tabi ki eğitim alınan kurumun eğitim kalitesine dikkat etmek gereklidir.
20. SRC-5 Belgesi alınca SRC-1-2-3-4 Belgelerini de almış olur muyum ?

SRC-5 Belgesi src-1-2-3-4 belgelerini kapsamaz. Diğer belgeleri de ayrıca almak gereklidir.
21.SRC Sınavlarında Kaç Hak Vardır?
Tüm SRC Belge türlerinde toplam 4 sınav hakkı mevcuttur.SRC-1-2-3-4 İçin eğitimin tamamlandığı tarihi takip eden 4 sınava girme hakkı vardır.SRC5/ADR için eğitimin tamamlandığı tarihi takip eden 2 yıl içerisinde toplam 4 sınava girme hakkı vardır. Sınav haklarını doldurduğu halde sınavlarda başarılı olamayanların dosyaları yanar .Bu kişiler sınavlara katılabilmek için yeniden eğitim almak zorundadırlar.

bottom of page