top of page

ODY-ÜDY Eğitimleri

ODY BELGESİ (ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ);

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.


ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ ALMA SÜRECİ;

Ody belgesi eğitimine başvuru yapmak için en az ortaokul mezunu olmanız gerekmektedir. Ody3 belgesi için toplam eğitim süresi 95 saat olup, Ody4 belgesi için ise 72 saat eğitime devam etme zorunluluğu vardır. Bu eğitimleri alan yönetici adayları Milli Eğitim Bakanlığının yapacak olduğu Mesleki Yeterlilik Sınavına girerek en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu puan barajını aşan adaylar Orta Düzey Yönetici Unvanına sahip olurlar.

 

ODY BELGE TÜRLERİ;

ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı

ODY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı

ODY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

ODY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı


ODY EĞİTİMİNDEN MUAF OLARAK ODY BELGESİ ALMANIZ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR ;

- En az ilköğretim mezunuysanız, eğitiminizi tamamlayıp yapılacak mesleki yeterlilik sınavına girdiğinizde sınavdan başarılı olursanız, girmiş olduğunuz sınavın niteliğine göre ODY belgesi almaya hak kazanırsınız.

- 25.02.2006 yılından önce en az 3 yıl taşımacılık alanında faaliyette bulunan firma ya da firmalarda kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür ünvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve ilzama yetkili kişi olarak çalıştığını belgeleyenler ODY belgesini eğitime ve sınava girmeden alabilirler.

- B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2, T1 yetki belgesine sahip olan kişiler, en az bir adet üst ve orta düzey yönetici belgelerine sahip olmaları ve bun nitelikte bulunan personelleri çalıştırmaları zorunludur. A türü, B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2, T3 VE K1 yetki belgesine sahip olan kişiler en az bir adet orta düzey yönetici yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgeye sahip olan kişileri çalıştırmalıdırlar.


ÜDY BELGESİ (ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ );

En az lise mezunu olmak ÜDY belgesi almak için yeterlidir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.

 

ÜDY BELGESİ ALMA SÜRECİ;

Üdy belgesi eğitimine başvuru yapmak için en az lise mezunu olmanız yeterlidir. Üdy3 belgesi için toplam eğitim süresi 104 saat olup, Ody4 belgesi için ise 105 saat eğitime devam etme zorunluluğu vardır. Bu eğitimleri alan yönetici adayları Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu Mesleki Yeterlilik Sınavına girerek en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu puan barajını aşan adaylar Orta Düzey Yönetici Unvanına sahip olurlar. Not: Derslerin %80 nine katılım zorunludur.

 

ÜDY BELGE TÜRLERİ;

ÜDY 1 Belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı

ÜDY 2 Belgesi : Yurtiçi yolcu taşımacılığı

ÜDY 3 Belgesi : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

ÜDY 4 Belgesi : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMLERİ ALMASI GEREKEN ADAYLAR;

ÜDY1 – ÜDY2

-Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine

-Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere

ÜDY3 – ÜDY4

-Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri

-Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler

ÜDY EĞİTİMİNDEN MUAF OLARAK ÜDY BELGESİ ALMANIZ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR ;

1. Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,

2. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az  üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az  üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,

3. ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler, mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
 

SINAVSIZ ÜDY ŞARTLARI;

1.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Ulaştırma Bakanlığı baş müfettişleri ve hukuk müşavirlerine talep ettikleri ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

2. ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4 türü mesleki yeterlilik belgesinin eğitime ve sınava girmeden alımı için, kişinin 25.02.2006 tarihine kadar bir firmada imzaya yetkili olarak görev almış olması ve bunu usulüne uygun olarak belgeleyebilmesi gerekir.

bottom of page